Literární sítě

Střední Evropa je pocit, ne jasně ohraničené území odněkud někam. Byla a je to literatura, která dokáže tento pocit zhmotnit, přinést důkaz, že si prostor mezi Východem a Západem nevymýšlíme. Evropská literatura nezná Schengen, provozuje se stejně v Praze a Budapešti jako ve Lvově či Minsku. Projekt Literárních sítí chce prohloubit existující vazby, vytvořit nová spojení mezi městy, lidmi a slovy Česka, Maďarska, Polska, Slovenska, Ukrajiny a Běloruska.

Pět druhých až třetích měst střední Evropy (Brno, Ostrava, Košice, Lvov, Wroclaw) bude v červenci 2015 hostit spisovatele z Ukrajiny, kteří budou čestnými hosty Měsíce autorského čtení. Samozřejmě nebudou chybět ani jejich spisovatelé z dalších středoevropských zemí. Ale tím to nekončí, to je teprve start!
Součástí – workshopy a konference pro organizátory větších literárních akcí s cílem vytváření dramaturgických, propagačních a produkčních strategií. Pro nakladatelé zúčastněných zemí budou organizovány speciální konference, na kterých bude prezentována současná literární produkce za účelem navazování kontaktů a vydávání autorů ze zemí Visegrádské čtyřky, Ukrajiny a Běloruska.

Projekt vzniká za finanční podpory International Visegrad Fund a ve spolupráci s organizacemi: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Knižnica pre mládež Košice, nadací Terra Recognita, občanské sdružení Publisher’s ForumBěloruský PEN klub.

Noc literatury Brno

27. 6. 2015 – vzhůru ke dnu plavat Brnem

Noc literatury v Brně, kterou oraganizují Větrné mlýny, je součástí rozsáhlého projektu European Literature Nights, do kterého se zapojily desítky evropských měst. Událost rozpohybuje střed města autorskými čteními, projekcemi filmů, koncerty a dalšími akcemi, které souvisí se spisovatelskými a čtenářskými múzami. Tato slavnost literatury v Brně zahajuje festival Měsíc autorského čtení 2015.

 

 

Cesty paměti

Události, kterými se tento projekt zabývá, se odehrály před bezmála sedmdesáti lety. Odsun Němců z Brna, známý i jako „brněnský pochod smrti“, předznamenal poválečné vysídlení německého obyvatelstva z celého Československa a stal se tragédií pro dvacet tisíc lidí, převážně dětí, žen a starců, kteří na sklonku května 1945 museli opustit své domovy a vydat se na cestu do neznáma. Mnozí z nich leží v hromadných hrobech u Pohořelic. Více než čtyřicet totalitních let o osudech těchto lidí neměl nikdo vědět, pohůnci režimu srdnatě zametali stopy a snažili se o nemožné: změnit historii, vymazat z paměti to nevhodné a zbavit se (zbavit nás?) tak černého svědomí. Dnes všechny oběti připomíná pamětní kámen v zahradě augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí v Brně, kde tragický pochod začal, a černý kříž u Pohořelic, kde pro mnohé skončil. Projekt Cesty paměti / Erinnerungswege připomíná tyto tragické události, má být uctěním památky všech obětí poválečného vyhnání Němců (nejen) z Brna, zároveň i mementem pro generace, které žijí v jiné době a jiném historickém kontextu a také názorovým fórem, kam každý může vložit svůj příspěvek na dané téma. Spíše než odpovědi by zde však každý měl očekávat otázky. Takové, které zůstávají a zřejmě už zůstanou. Tento projekt se svým obsahem dotýká křehkého tématu viny, odpuštění a paměti, která se – naštěstí! – nedá vymazat.

WE FOUR+

Projekt WE FOUR+ je odkazem k V4 – Visegradské čtyřce, zahraniční politice a regionální kooperační iniciativě s přidáním lidského (my) a zahrnujícího (+) ke konceptu vytvořenému v roce 1991. Název „we four“ v titulu označuje čtyři hosty ze čtyř různých zemí diskutujících o jejich osobních výzvách, vítězstvích a prohrách. Uslyšíte jak typické, tak unikátní a mimořádné příběhy, které budou dohromady tvořit obraz života v této různorodé a dynamické části světa. Talk show nabízí díky vstupům vídeňského hostitele a hlasům ze čtyř různých zemí širší perspektivy.

 

Projekt vzniká za finanční podpory International Visegrad Fund spolupráci se Středoevropskou nadací, nadací Terra Recognita, nadací Res PublicaVětrnými mlýny.