RozRazil (revue na provázku – poutavý časopis)

RozRazil se v každém čísle věnuje odlišnému tématu. Konceptuální skladba revue prolíná výtvarnou složku, debaty, rozhovory, umělecké, odborné a historické texty a nabízí tak další a nové otázky, odpovědi a pohledy související se zvolenou látkou.

 

Cena výtisku: 49 Kč,

Předplatné deseti výtisků: 390 Kč,

předplatné jednoho sta výtisků: 2900 Kč.
Předplatitelům neúčtujeme poštovné ani balné a dvakrát ročně přidáváme knižní prémii z produkce nakladatelství Větrné mlýny.
Objednávky předplatného: obadalkova@vetrnemlyny.cz,

tel. +420 739 610 760.

RozRazil – Současná česká hra

Vychází od roku 2002 jako pravidelná novinková řada domácích dramatických textů. V edici většinou vychází deset sešitů ročně. RozRazil – Současná česká hra je sesterská edice časopisu RozRazil.

 

Cena sešitu: 49 Kč,

Cena 10 sešitů dle výběru: 390 Kč,

Cena 100 sešitů dle výběru: 2900 Kč.

Objednávky předplatného:
obadalkova@vetrnemlyny.cz,  

tel. +420 739 610 760.

 

Pozn.: Do konce roku 2006 knižnice vycházela pod názvem Současná česká hra (ISSN 1213–7022). Počínaje sedmdesátým čtvrtým vydaným sešitem jsou jednotlivé svazky označovány číslicí dle počtu do dané doby vyšlých sešitů (od 1 do 73 svazku řada užívala tento typ číslování: číslo sešitu v rámci ročníku / letopočet — např.

01/2007 atp.).

RozRazil – Súčasná slovenská hra

Pravidelná novinková řada slovenských dramatických textů. V edici většinou vychází deset sešitů ročně. RozRazil – Súčasná slovenská hra je sesterská edice časopisu RozRazil.

 

Cena sešitu: 2 Eura, 49 Kč;

cena 10 sešitů dle výběru: 16 Euro, 390 Kč;

cena 100 sešitů dle výběru: 116 Euro, 2900 Kč.

Objednávky předplatného:
obadalkova@vetrnemlyny.cz,  

tel. +420 739 610 760.

Česi, čítajte

Edice současné slovenské prózy v českých překladech.

Retro Pavla Kohouta

Dílo Pavla Kohouta, vychází 2013 – 2017

 

1 Katyně 
2 Sněžím
3 Z deníku kontrarevolucionáře 
4 Šest a Sex 
5 Ten žena a ta muž 
6 Konec velkých prázdnin 
7 Hodina tance a lásky 
8 Hry v posteli 
9 Nápady svaté Kláry 
10 Bílá kniha o kauze Adam Juráček 
11 Hvězdná hodina vrahů 
12 Lesk cizího peří 
13 Kde je zakopán pes 
14 To byl můj život?? & Bilance 
15 Trilobit (O ničem a o všem, Z pohledu Trilobita, Ostatně však soudím, že…)
16 Ta dlouhá vlna za kýlem 
17 Smyčka 
18 Cizinec a krásná paní 
19 Tango mortale 
20 Prahry 

Knihovna MAČ

Sběratelská edice literárního festivalu Měsíc autorského čtení (MAČ). MAČ je dnes nepřehlédnutelnou událostí literárního světa střední Evropy. Každoročně tento festival hostí jedenatřicet literátů z vybrané země, která je v daném ročníku čestným hostem. Knihovna MAČ seznamuje čtenářstvo s jejich texty a zároveň zhmotňuje a pro další generace uchovává odkaz MAČe.

Repertoár

Edice Repertoár v jednoduché typografické úpravě, „ášestkovém“ formátu a za lidovou cenu představuje zásadní díla světové i české dramatiky. Svojí zářivě žlutou obálkou a kapesním formátem edice připomíná německou řadu Reclam, důrazem na velmi kvalitní průvodní studii má blízko k odeonské Světové četbě. Knižnice vychází od roku 2005. ŽLUTÍ UŽ VĚDÍ!!!

„dramatické texty“

Edice patří mezi pilíře nakladatelství  

Větrné mlýny, existuje od roku 1996  

a v jejím rámci vychází dramatické texty zavedených českých (Smoček, Goldflam, Pitínský, Kohout, Steigerwald, Sidon a další) i zahraničních (Jelineková, Schwab, Mitterer, Bowles a jiní) autorů.

Repertoár – akademie

Sesterská řada knižnice Repertoár orientovaná především na studenty divadelních a jiných humanitně zaměřených oborů. V rámci řady vycházejí špičkovým způsobem edičně zpracovaná základní teoretická díla domácí i světové divadelní literatury od antiky až po současnost.

ŽLUTÍ UŽ VĚDÍ!!!

Čas / Akce / Prostor

Knižní řada vzniklá v roce 2000  

se zaměřením zejména na současnou divadelní teorii. V rámci edice mohou vycházet také divadelní monografie, rozhovory i memoáry. Základním cílem této knižnice je zprostředkovat čtenáři současné myšlení o divadle, nové trendy, výzkumy a dosud nezpracované prameny.

 

 

edice Pohlednice

Edice prostřednictvím divadelních fotografií představuje zajímavé inscenace českého současného divadelního světa. Řada zahrnuje městská divadla i studiové scény od Ostravy po Cheb a prezentuje tvorbu operních souborů, tanečních skupin, amatérů i studentů uměleckých škol. Pohlednice jsou k dispozici zdarma v divadlech a na veřejných místech (školy, kavárny, hospody a jinde). Každoročně vychází v edici 48 druhů podlednic. Edice vznikla z iniciativy divadelního serveru RozRazil online provozovaného nakladatelstvím Větrné mlýny ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity v Brně. Vedle vlastní propagace serveru a popularizace divadla na veřejnosti reaguje iniciativa na potřebu zviditelnění malých divadel a občanských sdružení s nízkou finanční podporou.