Ve Větrných Mlýnech vyšlo:

Albrecht Hagemann

Fidel Castro

Kniha čtivou a přehlednou formou mapuje životní příběh Fidela Castra.

Albrecht Hagemann

 

(*1954)

Albrecht Hagemann se narodil v Detmoldu, studoval historii a společenské vědy v Mnichově a Bielefeldu. Roku 1988 promoval na univerzitě v Bielefeldu diplomovou prací o německo-jihoafrických vztazích během Třetí říše.
Dnes je učitelem na gymnáziu v Herfordu. Mimo jiné je autorem biografie Nelsona Mandely a knihy o dějinách Jihoafrické republiky.