Ve Větrných Mlýnech vyšlo:

Lubor Vyskoč

Mořské korály

Živé korály v moři pod hladinou a pestrobarevné volné ryby - odtud útlý pramen Poezie

Lubor Vyskoč

 

(*1966)

Narodil se 1966, vystudoval elektrotechnickou průmyslovku, studoval lékařskou kybernetiku na ČVUT a žurnalistiku na UK. Během studií napsal sbírku Kentauří mládě (MF, 1989). Onemocněl schizofrenií, studia nedokončil.
V roce 2000 vydal druhou sbírku, Satelity na drahách (Alfa-Omega). V rukopise zůstává sbírka Na břehu
podzemního jezera
. Žije s manželkou Danou v lásce, víře a nouzi. Píše, když mu zdravotní stav dovolí. Sbírka
Mořské korály je souhrnem tvorby za posledních 16 let. Sám říká: „Jsem vděčný za příležitost oslovit vás
alespoň takto — básnickou sbírkou…“