Ve Větrných Mlýnech vyšlo:

Václav A. Černý

Základy gruzínštiny

Jediná učebnice gruzínského jazyka na českém trhu.

Václav A. Černý

Základy gruzínštiny

Jediné učebnice gruzínského jazyka na českém trhu. Varianta vázaná v plátně.

Václav A. Černý

 

(*1931 - †2017)

Kaukazolog, lingvista, překladatel zejména z gruzínštiny a arménštiny. Původně studoval na Univerzitě Karlově perštinu a dějiny Předního východu. Během studia se obrátil k arménštině, gruzínštině a dalším kavkazským jazykům. Ve vědecké práci se věnoval lingvistice a vedle kavkazských jazyků, zejména čerkeštiny, zkoumal i další malé a u nás neobvyklé jazyky, jako třeba maltštinu, havajštinu, maorštinu a další. Vášeň pro rozmanité a málo obvyklé jazyky se stala základem jeho široké lingvistické erudice, kterou uplatnil také ve výuce i při přípravě učebnic a slovníků. V období největšího rozmachu československé orientalistiky pracoval v Orientálním ústavu Akademie věd, odkud musel za normalizace odejít. Začal učit soukromě a pokračoval v překladatelské práci. Po roce 1989 přednášel na FF UK obecnou kaukazologii, učil gruzínštinu a čerkeštinu a vedl kaukazologické a obecně lingvistické semináře. V roce 2015 obdržel Řád cti, nejvyšší státní vyznamenání Gruzie, za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury.