Ve Větrných Mlýnech vyšlo:

Pavel Kohout

August August, august

Cirkusové představení s jednou přestávkou

Pavel Kohout

Bílá kniha o kauze Adam Juráček

Próze z roku 1970 čas neuškodil, naopak, pomohl jí dozrát v kultovní dílo se zásadním poselstvím: jak často se geniálním objevitelům stává, že jsou ničeni protivníky i závistníky…

Pavel Kohout

Čtyři a Cyrano!!

Čtyři původní hry doplňuje nové zpracování slavného Rostandova Cyrana 

Pavel Kohout

Hašler…

Hra nejen o pozoruhodném životě Karla Hašlera (RozRazil – Současná česká hra, svazek 102)

Pavel Kohout

Hodina tance a lásky

Retro Pavla Kohouta 7. Kde sehnat v bouři války učitelku tance? Otázku řeší Karl Kleinberger, velitel tereziánské pevnosti v Protektorátu Čechy a Morava.

Pavel Kohout

Hvězdná hodina vrahů

Retro Pavla Kohouta 11. Osudové chvíle lidstva jsou i hvězdnými hodinami vrahů. Zdánlivě kriminální román.

Pavel Kohout

Katyně

Retro Pavla Kohouta 1. Světově nejproslulejší autorův román z prostředí tajné školy pro popravčí.

Pavel Kohout

Katyně

Retro Pavla Kohouta 1. Světově nejproslulejší autorův román z prostředí tajné školy pro popravčí. Doplněné vydání.

 

Pavel Kohout

Nápady svaté Kláry

Retro Pavla Kohouta 9. Dnes už klasický humoristický román.

Pavel Kohout

Prahry

Čtyřem původním hrám ve svazku  je přes padesát let, poslední – volné adaptaci slavného románu Karla Čapka – jen o málo méně

Pavel Kohout

Sněžím

Retro Pavla Kohouta 2. Co dělat, nasvědčuje-li všechno tomu, že nám cynicky lže jeden ze dvou lidí, kterým jsme nejvíc v životě věřili?

Pavel Kohout

Sněžím

Retro Pavla Kohouta 2. Co dělat, nasvědčuje-li všechno tomu, že nám cynicky lže jeden ze dvou lidí, kterým jsme nejvíc v životě věřili? Nové vydání.

Pavel Kohout , Václav Havel

Šest a Sex & Rr

Retro Pavla Kohouta 4. Osm jednoaktových her.

 

 

Pavel Kohout

Ta dlouhá vlna za kýlem

Jak naložit s válkou, která už patří dějinám, ale neskončila pro ty, kdo ji šťastně přežili, když se k nim zákeřně vrátí tam, kde ji vůbec nečekali?

Novinka

Pavel Kohout

Ten žena a ta muž

Retro Pavla Kohouta 5. Mistr dramatických románů se v této knize pro jednou proměnil v kabaretiéra, jenž své obvykle silné společenské téma vybavil třeskutou satirou i bláznivým humorem

Pavel Kohout

Z deníku kontrarevolucionáře

Retro Pavla Kohouta 3. Jakou šanci má vztah dvakrát rozvedeného pětatřicátník s dvaadvacetiletou studentkou filmové dramaturgie. Memoáromán.

Pavel Kohout

 

(*1928)

Prozaik, dramatik, básník, filmový scenárista a režisér. Narodil se v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu (1947) studoval estetiku a divadelní vědu na Karlově univerzitě. V letech 1949–50 pobýval na velvyslanectví v Moskvě, v letech 1951–52 byl šéfredaktorem Dikobrazu a dále pracoval v dalších periodikách. Prominentní autor padesátých let, patřil k tzv. „kulturnímu kádru“ komunistické strany. Ve druhé polovině šedesátých let jeden z představitelů nonkomformního proudu v české literatuře, 1968 protagonista pražského jara. Za postoje v roce 1968 a činnost v Chartě 77 byl vypovězen z Československa. Po roce 1979 žil v Rakousku. Spolupracoval mj. s Günterem Grassem. Po roce 1989 se věnuje kulturním vztahům mezi Českou republikou a německy mluvícími státy. Žije střídavě ve Vídni, Praze a na Sázavě. Jeho dramatické adaptace a divadelní hry byly uvedeny na scénách v řadě zemí celého světa.